Вознесенська районна рада
Миколаївська область
Малий Герб України
gov.ua Місцеве самоврядування України
  Пошук

Українська асоціація районних та обласних рад повідомляє про підтримку проєкту постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження порядків з питань відновлення та розвитку регіонів та територіальних громад»

Дата: 04.04.2023 13:20
Кількість переглядів: 485

Фото без опису

Українська асоціація районних та обласних рад, розглянувши проєкт постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження порядків з питань відновлення та розвитку регіонів та територіальних громад», наданий на розгляд листом Мінінфраструктури від 24.03.2023 № 101/35/63-23, провівши консультації зі своєю спільотою, повідомляє про його підтримку з огляду на те, що питання розробки планів відновлення та розвитку регіонів і територіальних громад та їх реалізація є дуже актуальними.

У той самий час, проєктом постанови Кабінету Міністрів України не передбачається участь обласних та районних рад, як органів місцевого самоврядування, що представляють спільні інтереси територіальних громад сіл, селищ та міст, у розгляді проєктів регіонального (місцевого) розвитку, які повинні розробляти разом з планом відновлення територіальних громад сільські, селищні, міські ради.

Варто зазначити, що відповідно до Порядку розроблення, реалізації та моніторингу плану відновлення та розвитку регіонів і планів відновлення та розвитку територіальних громад, що пропонується затвердити проєктом постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження порядків з питань відновлення та розвитку регіонів та територіальних громад», обласні та районні ради не визначаються суб’єктами владних повноважень, що будуть здійснювати підготовку, погодження чи затвердження регіональних планів відновлення та розвитку територіальних громад. До того ж, Порядком не передбачено можливість включення представників обласних та районних рад до відповідних робочих груп із розроблення регіонального плану відновлення та розвитку і підготовки проєктів планів відновлення та розвитку територіальних громад.

Відповідно до п. 5 проєкту Порядку, заінтересованими учасниками розробки проєктів плану відновлення та розвитку регіонів визначаються саме місцеві органи виконавчої влади а органи місцевого самоврядування усуваються від цього процесу на всіх рівнях – від обласного до базового.

Успішність реалізації політики регіонального та місцевого розвитку суттєво залежить, в тому числі, від системи балансу та розподілу повноважень між органами місцевого самоврядування різних рівнів та місцевими органами виконавчої влади.

Частиною четвертою статті 140 Конституції України визначено, що органами місцевого самоврядування, що представляють спільні інтереси територіальних громад сіл, селищ та міст, є районні та обласні ради.

Відповідно до статті 1 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» районні та обласні ради - органи місцевого самоврядування, що представляють спільні інтереси територіальних громад сіл, селищ та міст.

Статтею 14 Закону України від 9 липня 2022 року № 2389-ІХ «Про затвердження порядків з питань відновлення та розвитку регіонів та територіальних громад», на виконання якого розроблено даний проєкт постанови Кабінету Міністрів України, до повноважень Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських рад у сфері державної регіональної політики належать погодження проєктів планів відновлення та розвитку територіальних громад.

Але у даному проєкті постанови Кабінету Міністрів України не зазначено порядок, згідно з яким відбувається погодження обласними радами планів відновлення та розвитку територіальних громад. Натомість, п. 15 проєкту Порядку встановлює, що виконавчі органи сільських, селищних, міських рад наділені повноваженнями для розробки планів відновлення та розвитку територіальної громади. Однак, погоджують такі проєкти планів відновлення та розвитку територіальних громад відповідні обласні державні (військові) адміністрації (п. 17 проєкту Порядку) і тільки після такого погодження відповідна рада затверджує його (п. 19 проєкту Порядку).

Також варто звернути увагу на те, що п. 7 проєкту Порядку визначає, які складові включає план відновлення та розвитку регіонів – однак ані Стратегія розвитку області, ані місцеві стратегії до уваги не беруться.

Так само, п. 11 проєкту Порядку не передбачає врахування положень Стратегії розвитку областей.

Проєкт регіонального плану відновлення та розвитку розробляється відповідною Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласною, Київською та Севастопольською міськими державними (військовими) адміністраціями для регіону, віднесеного до території відновлення, за пропозиціями сільських, селищних, міських рад (військових/військовоцивільних адміністрацій населених пунктів (у разі їх утворення) та міністерств і республіканських комітетів Автономної Республіки Крим, структурних підрозділів обласних, Київської та Севастопольської міських державних (військових) адміністрацій відповідного регіону (п. 10 проєкту Порядку). Тут також не залучаються обласні ради як органи, що представляють спільні інтереси територіальних громад.

Пункт 4 проєкту Порядку встановлює, що план відновлення та розвитку регіонів та плани відновлення та розвитку територіальних громад розробляються на період до 31 грудня 2027 року. Водночас, жодного пояснення чи обгрунтування, звідки така дата немає. Станом на сьогодні ведуться активні бойові дії на Півдні та Сході України, територія України піддається щоденним ракетним атакам, не зрозумілі масштаби руйнувань та обсяги для відновлення, немає розуміння, коли будуть звільнені території з-під окупації, однак план відновлення та розвитку розробляється на період до 31 грудня 2027 року. Звичайно ми розуміємо, що такі плани будуть лише для території, яка поза зоною бойових дій, однак, сам факт того, що встановлена чітка цифра та визначено обов’язковий контроль саме державних органів влади, викликають побоювання щодо замороження конфлікту в межах існуючої лінії фронту зі створенням військово-цивільних адміністрацій прифронтових територій та відновлення саме цих територій.

Проаналізувавши проєкт Порядку визначення територій відновлення (далі – проєкт Порядку 1), інформуємо про такі зауваження, які просимо врахувати.

Пункт 4 проєкту Порядку 1 визначає критерії віднесення територіальної громади до території відновлення: «1) на території територіальної громади відбувалися бойові дії; 2) територія територіальної громади була тимчасово окупована; 3) на території територіальної громади є руйнування об’єктів критичної інфраструктури, соціальної інфраструктури, об’єктів житлового фонду внаслідок ведення бойових дій та обстрілів; 4) чисельність населення змінилась порівняно із станом на 1 січня 2022 року на понад 15 відсотків; 5) чисельність робочих місць змінилась порівняно із станом на 1 січня 2022 року на понад 15 відсотків; 6) кількість внутрішньо переміщених осіб становить понад 10 відсотків від загальної чисельності населення територіальної громади станом на 1 січня 2022 року». Так само, визначення території відновлення дає ч. 3 ст. 11² Закону: «Територіями відновлення є мікрорегіони, територіальні громади, на території яких відбувалися бойові дії та/або які були тимчасово окуповані, та/або території яких зазнали руйнувань об’єктів критичної інфраструктури, соціальної інфраструктури, об’єктів житлового фонду внаслідок ведення бойових дій, а також які характеризуються різким погіршенням рівня соціально-економічного розвитку та значним переміщенням населення до інших регіонів та/або інших держав». Так само абзац 25 ст. 1 Закону України «Про оборону України» визначає, що бойові дії – форма застосування з’єднань військових частин, підрозділів (інших сил і засобів) Збройних Сил України, інших складових сил оборони для вирішення бойових (спеціальних) завдань в операціях або самостійно під час відсічі збройної агресії проти України або ліквідації (нейтралізації) збройного конфлікту, виконання інших завдань із застосуванням будь-яких видів зброї (озброєння)».

Порівняльний аналіз п. 4 проєкту Порядку 1 та ч. 3 ст 11² Закону, а також аб. 25 ст. 1 Закону України «Про оборону України показує, що під визначення територій відновлення не підпадають території громад, які розташовані безпосередньо перед лінією зіткнення, зоною ведення бойових дій, знаходяться в зоні досяжності ворожої артилерії та перебувають під постійним обстрілом.

Також викликає низку запитань п 9 проєкту Порядку 1: для того, щоб віднести територію до функціонального типу Міністерство інфраструктури України утворює комісію, до складу якої входять його представники, а також народні депутати України – члени Комітету Верховної Ради України, до предмета відання якого належить питання регіональної політики та містобудування. Перш за все, проєкт Постанови КМУ та й сам додаток – Порядок визначення територій відновлення має на меті врегулювання однієї з функціональних типів території – території відновлення. Однак формулювання п. 9 проєкту Порядку 1 сконструйовано в такий спосіб, що й регулює регіональні полюси зростання, території з особливими умовами для розвитку, що явно виходить за межі цього проєкту Постанови КМУ.

У самому проєкті Порядку 1 є прив’язка про віднесення до територій відновлення за умови, що на її території не ведуться бойові дії та органи державної влади України здійснюють свої повноваження (аб. 2, 3 п. 6 проєкту Порядку 1). Органи державної влади України – це виконавча і судова гілки влади, однак не йде мова про місцеве самоврядування. Таким чином виникає питання про відновлення органів місцевого самоврядування на територіях відновлення в період відбудови інфраструктури.

Така конструкція викликає запитання ще й тому, що в п. 7 проєкту Порядку 1 саме сільська, селищна, міська рада територіальної громади, яка не включена до переліку територій відновлення, може ініціювати перед обласною державною адміністрацією віднесення її до територій відновлення.

З огляду на вищевикладене, пропонуємо врегулювати питання участі органів місцевого врядування усіх рівнів у підготовці та розгляді проєктів регіонального (місцевого) розвитку з урахуванням їх законодавчих повноважень.

Президент Асоціації УАРОР         Сергій ЧЕРНОВ


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Авторизація в системі електронних петицій

Авторизація

УВАГА!

Шановні користувачі нашого сайту. В процесі авторизації будуть використані і опубліковані Ваші:

Прізвище, ім'я та по батькові, а також регіон прописки.

Решта персональних даних не будуть зберігатися і не можуть бути використані без Вашого відома.